ZB_in_profetie_small_set

Serie-2 Basis:

Dat de Bijbel een profetisch boek is, mag voor velen duidelijk zijn. De Bijbel is echter niet alleen historisch maar vertelt ons ook alles over de huidige- en toekomstige tijd. Het profetisch woord openbaart de verlossende activiteit van God in een wereld waarin alles wankelt en laat ons toe, door te dringen in de diepten van de strijd tussen licht en duisternis. Deze boeiende presentaties laten de Bijbel zichzelf verklaren en onthullen in 40 presentaties alles over de bijbel- boeken Daniël en de Openbaring. Bij deze serie ontvangt u gratis het boek 'Het grote conflict'

Serie-2 Verdieping - "De Vier Evangeliën":

In deze DVD serie wordt ingegaan op de laatste zeven dagen uit het leven van onze geliefde HEERE Jezus als “DE GROTE PROFEET”. Dit is niet zomaar een herhaling van De Vier Evangeliën, maar een openbaring van hetgeen Jezus ons bekend heeft gemaakt voor de tijd van het einde! Tevens zult u ontdekken dat alles wat Jezus door de laatste profetes E.G. White heeft gesproken, ook Zelf heeft verwoord. Daarom wordt in deze uitleg van “De Vier Evangeliën” veelvuldig uit de “Geest der Profetie” geciteerd. U wordt in staat gesteld diepgaande inzichten te verkrijgen in “De Bijbel en De Geest der Profetie”. Paulus spreekt dit uit in zijn brief aan de Hebreeën 5:14 als; “Maar de volmaakten is de vaste spijze”. En deze “vaste spijze” is nodig om ons voor te bereiden op de luide roep. Hierbij is voorkennis van de basisseries een vereiste.

 

De Basisserie bevat 40 presentaties in 2 Volumes.
De Verdiepingserie bevat 64 presentaties verdeeld over 4 Volumes.
Alle presentaties duren ca. 55 minuten.


Na het bekijken van deze serie wordt aanbevolen de serie "ZIJN Boodschap in de Openbaring Volume I" te zien, waardoor u de Bijbelstudie in de juiste volgorde volgt.

Volume I

Advies; Voor het bekijken van deze serie is het aan te raden eerst alle basis-series van ZIJN Boodschap te zien, incl. de ZIJN Boodschap in Daniel Verdieping 1, De liefde van ZIJN Boodschap Verdieping 1 en De Bijbel en ZIJN Boodschap Verdieping 1 . Op deze manier zult u onderstaande presentaties beter kunnen begrijpen. Ook is het boekenadvies aan te bevelen zie onderstaande slide.

Let op! Mathheüs is als basis Bijbelboek gebruikt, maar de andere drie evangelien; Markus Lukas en Johannes worden ook gebruikt en zijn inbegrepen.

Nr

Titel volgorde Bijbel tekst;

Video
DVD
01- Mathheus. 19:27 - Mattheus. 20:02
Deel 1
DVD 1/8
02- Mathheus. 20:03 - Mattheus. 20:16
Deel 2
DVD 1/8
03- Mathheus. 20:17 - Mattheus. 20:19
Deel 3
DVD 2/8
04- Mathheus. 20:20 - Mattheus. 20:28
Deel 4
DVD 2/8
05- Mathheus. 20:29 - Mattheus. 20:34
Deel 5
DVD 3/8
06- Mathheus. 20:34 - Mattheus. 20:34
Deel 6
DVD 3/8
07- Mathheus. 21:01 - Mattheus. 21:07
Deel 1
DVD 4/8
08- Mathheus. 21:08 - Mattheus. 21:15
Deel 2
DVD 4/8
09- Mathheus. 21:16 - Mattheus. 21:19
Deel 3
DVD 5/8
10- Mathheus. 21:20 - Mattheus. 21:27
Deel 4
DVD 5/8
11- Mathheus. 21:28 - Mattheus. 21:35
Deel 5
DVD 6/8
12- Mathheus. 21:36 - Mattheus. 21:41
Deel 6
DVD 6/8
13- Mathheus. 21:42 - Mattheus. 21:46
Deel 7
DVD 7/8
14- Mathheus. 22:01 - Mattheus. 22:10
Deel 1
DVD 7/8
15- Mathheus. 22:11 - Mattheus. 22:22
Deel 2
DVD 8/8
16- Mathheus. 22:23 - Mattheus. 22:34
Deel 3
DVD 8/8

Volume II

Let op! Mathheüs is als basis Bijbelboek gebruikt, maar de andere drie evangelien; Markus Lukas en Johannes worden ook gebruikt en zijn inbegrepen.

17 Mathheus. 22:35 - Mattheus. 22:45
Deel 4
DVD 1/8
18- Mathheus. 22:46 - Mattheus. 22:46
Deel 5
DVD 1/8
19- Mathheus. 23:01 - Mattheus. 23:05
Deel 1
DVD 2/8
20- Mathheus. 23:06 - Mattheus. 23:14
Deel 2
DVD 2/8
21- Mathheus. 23:15 - Mattheus. 23:22
Deel 3
DVD 3/8
22- Mathheus. 23:23 - Mattheus. 23:33
Deel 4
DVD 3/8
23- Mathheus. 23:34 - Mattheus. 23:39
Deel 5
DVD 4/8
24- Mathheus. 24:01 - Mattheus. 24:06
Deel 1
DVD 4/8
25- Mathheus. 24:07 - Mattheus. 24:12
Deel 2
DVD 5/8
26- Mathheus. 24:13 - Mattheus. 24:16
Deel 3
DVD 5/8
27- Mathheus. 24:17 - Mattheus. 24:22
Deel 4
DVD 6/8
28- Mathheus. 24:23 - Mattheus. 24:30
Deel 5
DVD 6/8
29- Mathheus. 24:31 - Mattheus. 24:31
Deel 6
DVD 7/8
30- Mathheus. 24:31 - Mattheus. 24:31
Deel 7
DVD 7/8
31- Mathheus. 24:32 - Mattheus. 24:40
Deel 8
DVD 8/8
32- Mathheus. 24:41 - Mattheus. 24:49
Deel 9
DVD 8/8

Volume III

Let op! Mathheüs is als basis Bijbelboek gebruikt, maar de andere drie evangelien; Markus Lukas en Johannes worden ook gebruikt en zijn inbegrepen.

33- Mathheus. 24:50 - Mattheus. 24:51
Deel 10
DVD 1/8
34- Mathheus. 25:01 - Mattheus. 25:07
Deel 1
DVD 1/8
35- Mathheus. 25:08 - Mattheus. 25:13
Deel 2
DVD 2/8
36- Mathheus. 25:14 - Mattheus. 25:23
Deel 3
DVD 2/8
37- Mathheus. 25:24 - Mattheus. 25:31
Deel 4
DVD 3/8
38- Mathheus. 25:32 - Mattheus. 25:39
Deel 5
DVD 3/8
39- Mathheus. 25:40 - Mattheus. 25:46
Deel 6
DVD 4/8
40- Mathheus. 26:01 - Mattheus. 26:07
Deel 1
DVD 4/8
41- Mathheus. 26:08 - Mattheus. 26:16
Deel 2
DVD 5/8
42- Mathheus. 26:17 - Mattheus. 26:22
Deel 3
DVD 5/8
43- Mathheus. 26:23 - Mattheus. 26:32
Deel 4
DVD 6/8
44- Mathheus. 26:33 - Mattheus. 26:35
Deel 5
DVD 6/8
45- Mathheus. 26:36 - Mattheus. 26:43
Deel 6
DVD 7/8
46- Mathheus. 26:44 - Mattheus. 26:52
Deel 7
DVD 7/8
47- Mathheus. 26:53 - Mattheus. 26:61
Deel 8
DVD 8/8
48- Mathheus. 26:62 - Mattheus. 26:68
Deel 9
DVD 8/8

Volume IV

Let op! Mathheüs is als basis Bijbelboek gebruikt, maar de andere drie evangelien; Markus Lukas en Johannes worden ook gebruikt en zijn inbegrepen.

49- Mathheus. 26:69 - Mattheus. 26:75
Deel 10
DVD 1/8
50- Mathheus. 27:01 - Mattheus. 27:08
Deel 1
DVD 1/8
51- Mathheus. 27:09 - Mattheus. 27:14
Deel 2
DVD 2/8
52- Mathheus. 27:15 - Mattheus. 27:23
Deel 3
DVD 2/8
53- Mathheus. 27:24 - Mattheus. 27:35
Deel 4
DVD 3/8
54- Mathheus. 27:36 - Mattheus. 27:43
Deel 5
DVD 3/8
55- Mathheus. 27:44 - Mattheus. 27:52
Deel 6
DVD 4/8
56- Mathheus. 27:53 - Mattheus. 27:56
Deel 7
DVD 4/8
57- Mathheus. 27:57 - Mattheus. 27:65
Deel 8
DVD 5/8
58- Mathheus. 27:66 - Mattheus. 27:66
Deel 9
DVD 5/8
59- Mathheus. 28:01 - Mattheus. 28:08
Deel 1
DVD 6/8
60- Mathheus. 28:09 - Mattheus. 28:15
Deel 3
DVD 6/8
61- Lukas. 24:13 - Lukas. 24:45
Deel 4
DVD 7/8
62- Johannes. 20:24 - Johannes. 21:19
Deel 5
DVD 7/8
63- Mathheus. 28:16 - Mattheus. 28:19
Deel 6
DVD 8/8
64- Handelingen. 1:1-14  -  Mattheus. 28:20
Deel 7
DVD 8/8

Div. Onderwerpen

Presentatie Bijbelstudie  Voorkant
1. De voleinding van de profetieën Is er nog wel iets over dat u kunt vertrouwen
2. De opname uit Openbaring De Ultieme Verlossing
3. De oorsprong van het kwaad Heeft God de duivel gemaakt?
4. Redding vanuit de hemel Redding van boven
6. De twee getuigen De twee Getuigen
Is Obedience Legalism?
7. De grootste misleiding uit de geschiedenis De verloren dag in de geschiedenis
12. Wedergeboorte Purity & Power!
13. Een dodelijke verwarring Are The Dead Really Dead?
Guide 10
14. De poel van vuur? Is The Devil In Charge Of Hell?
15. De duivel geboeid 1000 Years of Peace
16. Gods gezondheidsplan God's Free Health Plan
20. De Leeuw en het Lam Een Onmetelijke Stad in de Ruimte
- Sleutels voor een gelukkig huwelijk

Hieronder vindt u een boekenadvies, om de boeken te bestellen kunt u op de afbeelding klikken.

De grote strijd Bijbelcommentaar-2nd-ed[1] 1844 Bijbels verklaard

De Grote Strijd   (hard kaft)

Bijbelkommentaren (hard kaft)

1844 Bijbels verklaard (pocket)

Meer advies hieronder; 

Patriarchen en profeten Profeten en koningen Van Jeruzalem tot Rome

Patriarchen en Profeten

Profeten en Koningen

Van Jeruzalem tot Rome

ZB_in_profetie_small_set ZB profetie_verdieping

Volume I+II - Basis serie

Volume I t/m IV - Verdieping serie

Voor informatie of om de video box te bestellen kunt u op de afbeelding klikken.