Login
Serie-3_Basis-37-Openbaring 17 Deel 1

Een vers voor vers studie van - Openbaring 17:1-7; Het grote Babylon, de moeder der hoererijen.

Serie-3_Basis-38-Openbaring 17 Deel 2
Serie-3_Basis-38-Openbaring 17 Deel 2

Een vers voor vers studie van - Openbaring 17:8-10; het beest, de vrouw en de 10 koningen.

Serie-3_Basis-39-Openbaring 17 Deel 3+N
Serie-3_Basis-39-Openbaring 17 Deel 3+N

Een vers voor vers studie van - Openbaring 17:11-18; de tien koningen strijden tegen het Lam.

De Paus en de val van het Communisme - Daniël 11:40
De Paus en de val van het Communisme - Daniël 11:40

Dit interview met de journalist Carl Bernstein, schrijver van het boek 'His Holiness' over paus Johannes Paulus II, geeft meer inzicht in de bepalende rol die de paus heeft gespeeld in de ondergang van het Communisme en de Sovjet-Unie in 1989. Zonder dat deze schrijver het weet beschrijft hij de vervulling van de profetie beschreven in Daniël 11:40: "de koning van het Noorden zal tegen hem aanstormen, met wagenen, en met ruiteren, en met vele schepen; en hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstromen e...


Verwante items:

Thema - De drie vijanden

Openbaring 16:13,14; "En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk; Want het zijn geesten der...

Bijbelboek - Openbaring 17

De vrouw op het scharlakenrood dier 1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die...