Login
Serie-4_Verdieping-1 - 49_Gods laatste gemeente vanuit Ezechiel 37

Ezechiel 37:1,14; "De hand des HEEREN was op mij, en de HEERE voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het midden ener vallei; dezelve nu was vol beenderen. ... En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE."


Verwante items:

Thema - De 7 donderslagen

Openbaring 10:3,4; "...en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben; en ik hoorde...

Bijbelboek - Openbaring 3

Vijfde brief: aan Sardis 1 En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij...

Bijbelboek - Openbaring 10

Het boek uit den hemel wordt door Johannes opgegeten 1 En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn...