Login
Serie-4_Verdieping-1 - 41_De 7 donderslagen in de Millerieten tijd.

Openbaring 10:3,4; "En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben; en ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet."


Verwante items:

Thema - Ezechiël 37

Ezechiel 37:1,14; "De hand des HEEREN was op mij, en de HEERE voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het midden ener vallei; dezelve nu was vol beenderen. ... En Ik zal Mijn Geest in u...

Bijbelboek - Openbaring 10

Het boek uit den hemel wordt door Johannes opgegeten 1 En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn...