04. Het ontsluiten en ontzegelen van de verborgenheden

Serie-4_Verdieping-1 - 36_De namen van de Profeten. Deel 1
Serie-4_Verdieping-1 - 36_De namen van de Profeten. Deel 1

Verkondigingprofeten en verzamelprofeten en hun namen. De naam van een profeet correspondeert altijd met de opdracht die hij/zij krijgt.

Serie-4_Verdieping-1 - 37_De namen van de Profeten. Deel 2
Serie-4_Verdieping-1 - 37_De namen van de Profeten. Deel 2

Verkondigingprofeten en verzamelprofeten en hun namen. De naam van een profeet correspondeert altijd met de opdracht die hij/zij krijgt.

Serie-4_Verdieping-1 - 38_Het profetisch 3+1 patroon. Deel 1
Serie-4_Verdieping-1 - 38_Het profetisch 3+1 patroon. Deel 1

"De Bijbel heeft zijn schatten voor deze laatste generatie verzameld en samengebonden. Alle grote gebeurtenissen en plechtige handelingen van het Oude Testament zijn, en worden herhaald in de gemeente van de laatste dagen. ... Alle invloeden van het verleden komen samen met nieuw en toegenomen licht, toegenomen kracht wordt gegeven aan allen die het licht willen volgen." [3SM p.338-339]

Serie-4_Verdieping-1 - 39_Het profetisch 3+1 patroon. Deel 2
Serie-4_Verdieping-1 - 39_Het profetisch 3+1 patroon. Deel 2

"De Bijbel heeft zijn schatten voor deze laatste generatie verzameld en samengebonden. Alle grote gebeurtenissen en plechtige handelingen van het Oude Testament zijn, en worden herhaald in de gemeente van de laatste dagen. ... Alle invloeden van het verleden komen samen met nieuw en toegenomen licht, toegenomen kracht wordt gegeven aan allen die het licht willen volgen." [3SM p.338-339]

Serie-4_Verdieping-1 - 40_Het profetisch 3+1 patroon. Deel 3
Serie-4_Verdieping-1 - 40_Het profetisch 3+1 patroon. Deel 3

"De Bijbel heeft zijn schatten voor deze laatste generatie verzameld en samengebonden. Alle grote gebeurtenissen en plechtige handelingen van het Oude Testament zijn, en worden herhaald in de gemeente van de laatste dagen. ... Alle invloeden van het verleden komen samen met nieuw en toegenomen licht, toegenomen kracht wordt gegeven aan allen die het licht willen volgen." [3SM p.338-339]

Serie-4_Verdieping-1 - 41_De 7 donderslagen in de Millerieten tijd.
Serie-4_Verdieping-1 - 41_De 7 donderslagen in de Millerieten tijd.

Openbaring 10:3,4; "En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben; en ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet."

Serie-4_Verdieping-1 - 42_Chazon, Mareh + boekbespreking.
Serie-4_Verdieping-1 - 42_Chazon, Mareh + boekbespreking.

Daniel 8:26; "Het gezicht nu van avond en morgen, dat er gezegd is, is de waarheid; en gij, sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe."

Serie-4_Verdieping-1 - 43_De drievoudige vijanden van Gods volk. Deel 1
Serie-4_Verdieping-1 - 43_De drievoudige vijanden van Gods volk. Deel 1

Richteren 6:3; "Want het geschiedde, als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op, en de Amalekieten, en die van het oosten kwamen ook op tegen hen." Openbaring 16:13,14; "En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk; Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almacht...

Serie-4_Verdieping-1 - 44_De drievoudige vijanden van Gods volk. Deel 2
Serie-4_Verdieping-1 - 44_De drievoudige vijanden van Gods volk. Deel 2

Jesaja 11:13,14; "En de nijd van Efraïm zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden; Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar zij zullen den Filistijnen op den schouder vliegen tegen het westen, en zij zullen te zamen die van het oosten beroven; aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan, en de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn." Openbaring 16:13,14; "En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des vals...