Gerechtigheid door Geloof

Serie-1_Verdieping-1 - 01_Bijbelse woorden en begrippen. Deel 1
Serie-1_Verdieping-1 - 01_Bijbelse woorden en begrippen. Deel 1

Wat is geloof? Wat is 'Gerechtigheid door Geloof'? - Rechtvaardiging door het geloof is rechtvaardiging door het vertrouwen op het Woord van God ALLEEN, en van dat Woord verwachten om tot stand te brengen wat het zegt. Genesis 15:6; "En hij [Abram] geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid."

Serie-1_Verdieping-1 - 02_Bijbelse woorden en begrippen. Deel 2
Serie-1_Verdieping-1 - 02_Bijbelse woorden en begrippen. Deel 2

Wat is geloof? Wat is 'Gerechtigheid door Geloof'? - Rechtvaardiging door het geloof is rechtvaardiging door het vertrouwen op het Woord van God ALLEEN, en van dat Woord verwachten om tot stand te brengen wat het zegt. Genesis 15:6; "En hij [Abram] geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid."

Serie-1_Verdieping-1 - 03_De heiligdomsleer in onze tijd! Deel 1
Serie-1_Verdieping-1 - 03_De heiligdomsleer in onze tijd! Deel 1

Johannes 14:6; "Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij." Psalm 77:14; "O God! Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God?"

Serie-1_Verdieping-1 - 04_De heiligdomsleer in onze tijd! Deel 2
Serie-1_Verdieping-1 - 04_De heiligdomsleer in onze tijd! Deel 2

Johannes 14:6; "Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij." Psalm 77:14; "O God! Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God?"

Serie-1_Verdieping-1 - 05_Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie! Deel 1
Serie-1_Verdieping-1 - 05_Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie! Deel 1

Galaten 1:6-7; "Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren." 2 Korinthe 11:4; "Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo...

Serie-1_Verdieping-1 - 06_Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie! Deel 2
Serie-1_Verdieping-1 - 06_Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie! Deel 2

Galaten 1:6-7; "Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren." 2 Korinthe 11:4; "Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo...

Serie-1_Verdieping-1 - 07_Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie! Deel 3
Serie-1_Verdieping-1 - 07_Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie! Deel 3

Galaten 1:6-7; "Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren." 2 Korinthe 11:4; "Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo...

Serie-1_Verdieping-1 - 08_Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie! Deel 4
Serie-1_Verdieping-1 - 08_Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie! Deel 4

Galaten 1:6-7; "Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren." 2 Korinthe 11:4; "Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo...

Serie-1_Verdieping-1 - 09_Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie! Deel 5
Serie-1_Verdieping-1 - 09_Het verschil tussen het ware en vervalste evangelie! Deel 5

Galaten 1:6-7; "Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren." 2 Korinthe 11:4; "Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo...