ZIJN Boodschap
Welkom op de website van ZIJN Boodschap. ZIJN Boodschap is een landelijke organisatie, die zich tot doel heeft gesteld, mensen te informeren over de belangrijke Bijbelse waarheden betreffende de tijd waarin wij leven.

Het belangrijkste uitgangspunt van ZIJN Boodschap is dat de Bijbel als richtlijn wordt gehandhaafd, om tot de zuivere uitleg van Gods onfeilbaar Woord te komen. Alleen hierdoor kunnen de diepten Gods ontdekt worden. De Bijbel noemt dit; de “verborgenheid der Godzaligheid” en “de verborgenheid der ongerechtigheid”. U wordt van harte uitgenodigd om dit te onderzoeken op deze website.

Studies
ZIJN Boodschap biedt u een totaalpakket aan studiemateriaal aan waarvan meer dan 30% gratis beschikbaar wordt gesteld op internet. Het studiemateriaal is voornamelijk in de vorm van video's op deze website te vinden, daarnaast zijn diverse schriftelijke studies te volgen, die voornamelijk als ondersteuning dienen voor de videostudies.

Geïnteresseerd?
Wilt u zelfstandig Bijbelstudies doen, dan biedt deze website alles wat er in deze laatste dagen voor nodig is om staande te blijven. Iedere Bijbelstudent dient zelfstandig te weten wat waarheid is en wat niet en dient daarbij niet te steunen op de kennis van predikanten, dominees, pastors, ouderlingen, etc.. U hebt zelf de mogelijkheid Gods Woord te bestuderen, maar daar moet u wel tijd voor vrijmaken. Als u wilt studeren, en Gods Woord beter wilt leren kennen, dan zal God u hierin persoonlijk helpen.

Volgorde!
Als u besloten hebt om te starten met de studies van ZIJN Boodschap, dan is het goed om te weten dat er een volgorde in de studies zit. Het wordt u sterk aanbevolen deze orde te volgen, om zo stap voor stap te groeien in de kennis Gods. We weten dat God een God van orde en netheid is, zo is ook in deze studie een orde te vinden waardoor Gods Geest u persoonlijk kan onderwijzen, stap voor stap.

Beginner, of gevorderde?
Beginner: Een beginner beschouwen we als een persoon die relatief nieuw in het geloof is, of een persoon die al geruime tijd Christen is maar weinig inhoudelijke kennis van Gods Woord en het verlossingsplan heeft. We raden deze personen aan bij het begin van de studiereeks te beginnen 'De Liefde van ZIJN Boodschap' en deze studie te combineren met de studie 'ZIJN Boodschap in de profetie', gevolgd door de studievolgorde zoals weergegeven in het bovenstaande studieschema.

Gevorderde: Een gevorderde wordt beschouwd als een persoon die de basis kennis van Gods Woord paraat heeft en weet wat het is om Jezus Christus aan te nemen en blijvend te volgen. Ook heeft deze persoon kennis van de profetieën van Daniël en de Openbaring. Deze persoon wordt aangeraden te starten met de verdiepingsstudies van ZIJN Boodschap te beginnen met 'Gerechtigheid door Geloof' en 'Het ontsluiten en ontzegelen van de verborgenheden'. En vervolgens gevolgd door de studievolgorde zoals weergegeven in het bovenstaande studieschema.

We wensen u Gods onmisbare zegen toe in uw studie!

Indien er bepaalde zaken niet duidelijk zijn, schroom dan niet contact met ons op te nemen. We helpen u graag op weg in het volgen van de studies.

De medewerkers van ZIJN Boodschap.

 

Introductievideo