Gods opdracht; Zoals u op deze site kunt lezen heeft ZIJN Boodschap de geweldige opdracht van onze God en Vader ontvangen, om een ieder die de Bijbel wil onderzoeken, met Gods hulp, voldoende inzicht te geven. In het bijzonder zijn hierin de profetische bijbelboeken Daniël en Openbaringen van grote waarde. Niet alleen de profetieën komen aan de orde, maar ook onderwerpen als "Gerechtigheid door Geloof." Alle belangrijke geloofspunten worden vanuit de Bijbel belicht. Zelfs de grote verschillen in de huidige Nieuwe Bijbel Vertalingen en de NBG Bijbel worden uitvoerig besproken. Geschiedkundige feiten blijken van grote waarde zijn. Verder kunt u ook muziek beluisteren.

Gods werk financieel ondersteunen; Er is besloten om vele videopresentaties op het internet vrij te geven, zodat een ieder deze laatste belangrijke boodschap vrij kan bestuderen en zodoende velen de weg naar het Eeuwig Koninkrijk van Jezus Christus mogen vinden. Hierdoor is het werk van ZIJN Boodschap meer van uw vrijwillige bijdrage(n) afhankelijk geworden. ZIJN Boodschap heeft echter het volste vertrouwen, dat wanneer Gods oprechte kinderen deze profetische inzichten uit de Bijbel ontvangen, men ook de activiteiten van ZIJN Boodschap van harte wil ondersteunen.

Gods werk ondersteunen door DVD's en boeken te bestellen; Ook kunt u door DVD series of boeken te bestellen het werk van ZIJN Boodschap ondersteunen. U krijgt hierdoor een betrouwbare bron van Bijbelse informatie in uw bezit, welke van onschatbare waarde is in deze tijd. Deze informatie kunt u ook, eventueel samen met uw geloofsgenoten, bestuderen teneinde nog meer zegen te ervaren in uw leven. ZIJN Boodschap is u zeer dankbaar wanneer u gehoor geeft aan deze oproep en wenst u vervolgens Gods onmisbare zegen in het bestuderen van Zijn Woord en op uw verdere levenspad!

Mede door uw bijdrage kunnen nog velen geroepen worden voor Gods Koninkrijk. "Hartelijk dank voor uw vrijwillige bijdrage.

Rekeningnummer: NL25 INGB 0000754327
t.n.v.: ZIJN Boodschap
o.v.v.: 'Vrijwillige bijdrage'.

Of doneer via onze Paypal rekening door op onderstaande knop te klikken: