De Paus werkt zichzelf op naar de troon van deze aarde door het oplossen van dit laatste restant van de koude oorlog.

Ogenschijnlijk een goed bedoelde daad in het streven naar wereldvrede, maar in werkelijkheid is een poging van Satan zichzelf op de troon van de aarde te plaatsen.

Lukas 12:2,3; "En er is niets bedekt, dat niet zal ontdekt worden, en verborgen, dat niet zal geweten worden. Daarom, al wat gij in de duisternis gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden; en wat gij in het oor gesproken hebt, in de binnenkamers, zal op de daken gepredikt worden." Openbaring 13:11,12;
En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen [VS], en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest [Vaticaan], in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.